Co jsou enzymy a jak fungují

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které se nacházejí v každém živém organizmu. Umožňují, zrychlují a řídí biochemické reakce, které v organizmu probíhají - proto jsou také nazývány biokatalyzátory. Díky enzymům lze v organizmu uskutečnit za jednu vteřinu tisíce chemických reakcí; bez nich by totéž trvalo stovky let.

V současné době známe v lidském těle na tři tisíce enzymů, ale tento počet není konečný. Každý z těchto enzymů má pouze jediný úkol: hodí se - jako klíč do zámku - jen k určité látce (substrátu), kterou mění zcela určitým způsobem. V organizmu pak fungují jako dokonale sehraný orchestr, čímž jsou zajištěny nesmírně složité životní mechanizmy a pochody.

Enzymy se mimo jiné podílejí:

  • na všech procesech látkové přeměny
  • na přeměně potravy na stavební součásti, energii a pohyb
  • na odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich náhradě novými buňkami
  • na zneškodňování odpadních látek metabolizmu
  • na nervové činnost a myšlení
  • na obraně těla proti mikrobům i jiným škodlivinám
  • na hojení všech druhů zánětů